Páginas

miércoles, 26 de febrero de 2014

La nostra associació d'aquí a tres anys modelada amb LEGOLa junta de Confiança Solidària va fer divendres passat un taller amb Lego ofert per Cresco Advisors. Aquest taller 100% participatiu està enfocat a oferir noves visions dels problemes i dels assumptes a tractar per aconseguir els objectius de les associacions.

Hem d'agrair a Cresco Advisors que ens hagin donat la possibilitat d'accedir a aquest taller de Holegos. A més de divertit – qui no es diverteix amb peces de Lego?- en concret vam poder aplicar tota la nostra imaginació en la definició d'un objectiu comú, a més de les estratègies i els plans necessaris per dur-ho a terme. 
 
Encara que no us ho cregueu aquesta és Confiança Solidària d'aquí a 3 anys vista.

Què us sembla?


Nuestra asociación de aquí a tres años modelada en LEGOLa junta de Confianza Solidaria participó el pasado viernes de un taller con Lego ofrecido por Cresco Advisors. Este taller 100% participativo está enfocado a ofrecer nuevas visiones de los problemas y de los asuntos a tratar para conseguir los objetivos de las asociaciones.

Tenemos que agradecer a Cresco Advisors que nos hayan dado la posibilidad de acceder a este taller de Holegos. Además de divertido – ¿quién no se divierte con piezas de Lego?- en concreto  pudimos aplicar toda nuestra imaginación en la definición de un norte común, además de las estrategias y los planes necesarios para llevarlo a cabo.

Aunque no os lo creáis ésta es Confianza Solidaria de aquí a 3 años vista.

¿Qué os parece?